Köszöntjük a ballagó diákokat


Tovább a (Fiú) ballagási csokrokhoz


Tovább a (Lány) ballagási csokrokhozA ballagás rövid története
A ballagás kifejezés a latin ’valetans’= búcsúzó szóból ered; a szokás pedig
Selmecbányáról ahol a XIX. század 70-es éveiben az erdészeti és bányászati Akadémia hagyományaként a hallgatók a Ballag már a vén diák… kezdetű daléneklésével búcsúztak el iskolájuktól.
Lassan az egész országban és minden iskolatípusban elterjedt a ballagás szokása;
a XX. század elejére pedig általánossá vált.
Az 1920-as években a Ballag már a vén diák kezdetű dalt felváltotta az Elmegyek, elmegyek… kezdetű magyar népdal…
Szokássá vált az is, hogy a ballagás előtti éjszakán a végzősök szerenáddal köszöntik tanáraikat, a ballagás napján pedig az iskola zászlóját követve mennek végig a folyosókon vállukon egy kis tarisznyával, amelybe az alsóbb évesek pogácsát, sót, földet és aprópénzt tesznek és elhelyezik az iskola fényképét is.
Az 1950-es években betiltották a ballagási szokásokat.
Ma már nemcsak a középiskolákban, hanem az általános iskolákban és az óvodákban is rendeznek ballagási ünnepségeket.
Filiszter


Elmegyek, elmegyek,
Hosszú útra megyek.
Hosszú út porából
Köpönyeget veszek.

Búval és bánattal
Kizsinóroztatom,
Sűrű könyeimmel
Kigomboztattatom.

Fúdd el, jó szél, fúdd el
Hosszú útnak porát.
Hosszú útnak porát,
Az én szívem búját!


.Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi iam fuere,
Ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter;
Nemini parcetur,
Nemini parcetur.
Vivat academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quod libet,
Vivant membra quae libet;
Semper sint in flore,
Semper sint in flore.
Vivat et respublica
Et qui illam regit,
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit.
Vivant omnes virgines,


Rajta ifjak útra fel!Innen el kell válnunk.
Rajta ifjak útra fel!Innen el kell válnunk.
Menni hív a búcsúének,messze tűnnek elmúlt évek
Véget ér sok álmunk,véget ér sok álmunk.
Élj mi kedves iskolánk,Nőljön egyre fényed.
Élj mi kedves iskolánk,Nőljön egyre fényed.
Becsben áll majd köztünk végig,Mind hittel munkál,épít,
Mind,ki jól küzd érted,Mindki jól küzd érted.
Szép hazánk most bízva kér,száll feléd az ének,
Szép hazánk most bízva kér,száll feléd az ének,
Add,hogy éljünk mindig békén,s jusson áldott új nap fényén
Boldog út e népnek,Boldog út e népnek!
(Régi, kedves iskolánk, tőled is most válunk.
Holnap útján emberül tiszta szívvel járunk.
Add kezed hát búcsúzóra, válni kell, hát, itt az óra,
S boldog élet vár reánk, boldog élet vár reánk.)

forrás: zeneszöveg.hu

Míg fiatal vagy légy vidám,
míg fiatal vagy légy vidám,
mert múlt a boldog ifjúság,
és múlt a borús öregkor,
a Föld befogad, a Föld befogad!

Hol vannak kik éltek egykor,
hol vannak kik éltek egykor,
fenn a mennyekben,
vagy pokolban alant,
hol vannak hát, hol vannak hát?

Az élet oly rövid, közel már a vége,
Az élet oly rövid, közel már a vége,
A halál jő sebesen
és minket elragad,
senkit sem kímél, senkit sem kímél!

Éljen az egyetem, éljenek tanáraink,
éljen az egyetem, éljenek tanáraink,
éljen minden hallgató,
éljen itt mindenki,
örök boldogságban, örök boldogságban!

Éljenek mind a lányok, bájosak és szépek,
éljenek mind a lányok, bájosak és szépek,
éljenek az anyák,
gyengédek és szeretők,
őszinték és dolgosak, őszinték és dolgosak!

És éljen a haza és annak törvényei,
és éljen a haza és annak törvényei,
éljen a nép,
a jóság osztó,
mely véd bennünket, mely véd bennünket!

Hadd vesszen a bú, vesszen a gyűlölet,
hadd vesszen a bú, vesszen a gyűlölet,
vesszen az Ördög,
bárki ellenség
és minden gúnyoló, és minden gúnyoló!

"Ami fél, azt el ne fogadd,
Egészet akarj, és egészet adj!"
(Ady Endre)
"Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
Leckéjét a sírig tanulja:
Nehezebbet folyvást a réginél!"
(Reviczky Gyula)
"Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De mindig születik valami új,
Amiért érdemes élni és küzdeni."
(Herakleitosz)
"Úgy élj a jelenben, hogy
megbánás nélkül
gondolhass a múltra."
(Ady Endre)
"E békés, boldog diákesztendő
elmúlt, vissza sose jő.
Mint egy álom, úgy suhant tova,
Diákok többé nem leszünk soha."
(Madách Imre)
"Emberi törvény kibírni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák."
(Ernest Hemingway)
"Tiszteld az embert
Szeresd a szépet
Tanulj küzdeni
Mert ez az élet"
(Ismeretlen szerző?)
"Egyszer mindent elér az ember,
Azt is, mi most még messze cél.
Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el,
S győzelmed lesz a hősi babér."
(Bertold Brecht)
"Az élet szép, csak küzdeni kell érte,
Boldog az, ki célját elérte
Akarni kell és minden sikerül,"
Akarni és bízni rendületlenül.
(Tóth Árpád ?)
"Nemes önbizalom, de ne az önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég,
minden körülményben."
(Arany János)
"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
(Szabó Pál)
"Annak, aki az álmait valóra akarja váltani,
muszáj ébren maradnia!"
(Richard Wheeler)
"Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat."
(Ady Endre)
"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
Sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
S meg nem találni, - ez az élet."
(Madách)
"Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív
és sok, sok szeretet."
(Pázmány Péter)
>"Bármily erővel, bármily áldozattal
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél,
És tartósabb is, kell akarnotok."
(Petõfi Sándor)
 
"Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell."
(Váci Mihály)
"Ne légy ma ez
holnap emez
s jövőre ismét
mást szemezz.
Érc légy mely
mindig egy marad
ne törmelék - dirib - darab."
(Henrik Johan Ibsen)
"És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz - és érdemes élned."
(Váci Mihály)
"Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb holnapot..."
(Arany János)
"Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni
Ha kell mindig újra kezdeni"
(Kossuth Lajos)
"Gyönyörű az, ha az ember célba lát
S eléri azt, tűzön-vízen át."
(Henrik Ibsen)
„Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül"
(Kölcsey Ferenc)
"Hivatásod legyen: élni másokért,
S mások boldogságában
Keresni a magadét."
(Johann Heinrich Pestalozzi)
"Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
őrizd emléküket igaz szeretettel."
(Ismeretlen szerző?)
"Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni."
(Shakespeare)
"Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás."
(Márai Sándor)
"Nem azt kell sajnálni, ami volt és elmúlt,
hanem azt, ami nem volt."
(Ismeretlen szerző?)
"Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek."
(Babits Mihály)
"Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű."
(Nagy László)
"Hinni a szépet, lehetetlent,
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban.
Ha kell hát bízni halálig."
(Szabó Lőrinc)
"... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
leltük fel az egész világot"
(Kölcsey Ferenc)
"Amit teszünk csak egy csepp a tengerben.
A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger."
(Teréz anya)
"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
Ember lenni mindig, minden körülményben."
(Arany János)
"Senkinek sem kötelessége Hogy nagy ember l
egyen
már az is nagyon szép,
Ha valaki ember tud lenni."
(Alfred Capus)
"A lehetetlent is
Szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen
Érdekes lesz élni."
(Szép Ernő)
"Az élet rögös és nehéz
Te mindig csak előre nézz!"
(Ismeretlen szerző)
"Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat."
(Arany János)
"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen, -
hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen."
(Radnóti Miklós)
"Kísérjen az öröm
Kerüljön a bánat
Siker koronázza
További munkádat."
(Ismeretlen szerző?)
"Egy életcélt követni nemes gondolat,
S mi kell hozzá, csupán akarat.
Mely minden ifjú szívében él,
Küzdeni bátran egy új életért."
(Tóth Árpád)
"Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
(Ady Endre)
"Nézz vissza most egy percre, nézz az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza… aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe."
(Kiss Jenő)
"Tégy minden jót, amire képes vagy,
És tedd olyan csendben,
Ahogyan csak lehetséges."
(Charles Dickens)
"Ismernünk kell korlátainkat.
Mindnyájan vagyunk valamik,
de egyikünk sem lehet minden."
(Blaise Pascal)
"Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen."
(Ady Endre)
"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted."
(Marcus Aurelius)
"A szárny megnőtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák."
Ady Endre
)
"Minden nehéz utat
Legyőz az akarat"

.

www.magnoliagyor.hu